Lidmaatschap

U wilt tennissen? TV de Balletuin heet u welkom!

Lid worden van TV De Balletuin uit Zwaag betekent dat je het gehele jaar door kunt tennissen. Door lid te worden ben je tevens lid van de KNLTB: De Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond.

Het seizoen loopt van april tot en met maart. Als je na mei lid wordt, wordt de contributie voor het eerste jaar naar beneden bijgesteld naar rato van het aantal maanden dat er nog rest in het seizoen.

Het lidmaatschap loopt automatisch door naar het volgende seizoen tenzij deze tijdig wordt opgezegd. In verband met de kosten die wij jaarlijks in januari per lid aan de KNLTB moeten betalen, vragen wij het lidmaatschap uiterlijk 31 december van het voorgaande seizoen op te zeggen. Bij een opzegging na 31 december rekenen we hiervoor € 25,-. 

 

Wij kennen de volgende lidmaatschappen:

  • Senioren (minimaal) € 135.00 (incl. KNLTB lidmaatschap)
    • Op de A.L.V. gehouden op 16.02.2024, is besloten dat De Balletuin vanaf seizoen 2024/2025 een minimale contributie gaat hanteren van € 135.00. Leden mogen daarnaast zelf bepalen of zij meer geld overmaken dan deze € 135.00.
  • Junioren € 62.50 (incl. KNLTB lidmaatschap)
  • Junioren die les volgen ontvangen een korting van € 7,50 op het lidmaatschap
  • Voor alle lidmaatschapsgelden geldt een éénmalig inschrijfgeld ad € 20,00

 

Daarnaast hebben we een winterlidmaatschap. Dit houdt in dat u lid bent in de periode van 1 oktober tot en met 31 maart.


De contributie voor het winterlidmaatschap bedraagt:

  • €62.50 voor senioren (excl. KNLTB lidmaatchap)
  • € 30,- voor junioren (excl. KNLTB lidmaatchap)

Uiteraard kunt u vervolgens in april uw lidmaatschap verlengen voor het volgende seizoen.

 

Bardiensten

Wij verlangen van al onze seniorleden dat zij drie bardiensten per jaar draaien. Indien u de bardiensten niet kunt of wilt draaien, bestaat de mogelijkheid om de bardiensten af te kopen (€35,- per bardienst). Deze afkoopsom kunt u tegelijkertijd met de contributie betalen.

Bij aanvang van het nieuwe seizoen ontvangt u een e-mail met het verzoek om de drie bardiensten in ons digitale systeem in te plannen. 

Bij het niet komen opdagen bij een afgesproken bardienst wordt deze €35,- ook in rekening gebracht en wordt er contact opgenomen om een vervangende dienst in te plannen.

Dit alles lijkt heel streng, maar het draaien van een bardienst is ook een leuke manier om met andere leden in contact te komen!

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 229 238 956

Adres

Weegbree 80A
1689 ND Zwaag

KVK-nummer

40625343